Nieuwe Meet Up 078 op 4 oktober: meld je aan!

Op woensdag 4 oktober organiseren we een Meet Up 078 in het Kopgebouw. Je vindt het Kopgebouw aan de Leerparkpromande 40 (3312 KW) in Dordrecht. We gaan een podium vol inspiratie uit de Drechtsteden bieden. We hopen dat je er bij bent!

Vanaf 18.45 uur is de inloop. Om 19.00 uur starten we de avond (mét een kijkje in het mooie gebouw) waarna je van 19.30 tot 21.00 uur kunt deelnemen aan twee workshops van je keuze. In ronde 1 heb je de keuze uit Educatieve partnerschappen en Scrum in de klas. In ronde 2 kun je kiezen uit Internationalisering en Lesson Study. Heb je zin om je wat langer in een thema te verdiepen: er is ook de mogelijkheid om je 90 minuten te verdiepen in digitale geletterdheid. Van 21.00 uur tot 21.30 uur is er gelegenheid om na te praten over de workshop en te netwerken.

AANMELDINGSFORMULIER

Meld je nu aan! Op het aanmeldingsformulier kun je de workshop(s) van jouw keuze aangeven. KLIK HIER OM AAN TE MELDEN.

Onderaan dit bericht vind je de beschrijving van de verschillende workshops.

We hopen je te mogen ontmoeten op de komende Meet Up 078!

Je kunt bij deze meet up kiezen uit de workshops:

  • Internationalisering
  • Digitale geletterdheid
  • Educatieve partnerschappen
  • Scrum in de klas
  • Lesson Study

Internationalisering verzorgd door Marianne Corvers-Knook en Kitty van Haperen, docent bij Da Vinci College Dordrecht.

Marianne en Kitty: “Onze samenleving is multicultureel en de arbeidsmarkt wordt steeds internationaler. Hoe bereiden we onze jongeren voor op een internationale/multiculturele samenleving en werkveld? En dan op een wijze dat dit duurzaam is binnen ons onderwijs? Build@Home geeft je tools om jongeren (maar ook ouderen 😉 ) internationaal competent(er) te maken zónder dat je hiervoor hoeft te reizen. In een aantal stappen maken we je bewust van hetgeen er al gedaan wordt binnen het onderwijs en hetgeen je graag zou willen bereiken. Build@Home geeft je praktische tools en voorbeelden zodat jij dit ook kan realiseren; van basisonderwijs tot hbo en alles daartussen. Ben je nieuwsgierig? Meld je dan aan!”

Digitale geletterdheid verzorgd door Diana van Veen, lectoraat Teaching, Learning & Technology (Hogeschool Inholland)

Diana: “Digitale geletterdheid is tegenwoordig een van de basisvaardigheden die leerlingen moeten beheersen en krijgt steeds meer aandacht in het PO-programma. Waarom is digitale geletterdheid eigenlijk belangrijk? Hoe kun je omgaan met de uitdaging van het integreren van een nieuw leergebied in een al vol programma? Hoe zorg je ervoor dat digitale geletterdheid aan bod komt zonder dat dit ten koste gaat van andere leergebieden? Hoe ga je aan de slag met digitale geletterdheid? Hoe zorg je ervoor dat het ook echt bijdraagt aan de toekomstige ontwikkeling van leerlingen? Het lectoraat Teaching, Learning & Technology biedt gratis aan een aantal scholen de workshop ‘Digitale geletterdheid: ontwerpen van onderwijs’ aan. Tijdens deze workshop maakt u kennis met enkele basisbegrippen rondom digitale geletterdheid en besteedt u vervolgens aandacht aan het ontwikkelen van een lesplan dat direct in de praktijk kan worden toegepast. Na de workshop kunt u dus direct aan de slag met digitale geletterdheid in uw eigen onderwijspraktijk. Deze workshop is een must voor schoolteams die hun kennis van digitale geletterdheid willen vergroten en toepassen in de praktijk.”

Educatieve partnerschappen verzorgd door Özlem Sarac, begeleider zij-instromers bij Hogeschool Rotterdam en onderwijsadviseur

Özlem: “LEERZE is ontstaan vanuit de behoefte om diverse doelgroepen te begeleiden met het leren leren. Leerlingen, onderwijsprofessionals, maar ook educatieve partners zoals ouders. LEERZE hoe actieve leerstrategieën ingezet kunnen worden om succesvol te leren. LEERZE plezier te hebben in leren. LEERZE vooral dat leren en studiesucces een goede samenwerking van leerling – school – thuisfront is.”

Scrum in de klas verzorgd door Janet van Mil, zelfstandig procesbegeleider, projectleider en trainer

Janet: “Scrum in de klas is een krachtige methodiek om toekomstbestendig onderwijs aan te bieden. Niet alleen de vakinhoud en leerdoelen staan centraal, maar vooral de persoonlijke ontwikkeling van leerlingen. Scrum biedt een raamwerk om projectmatig en indien gewenst vakoverstijgend te werken. Waarschuwing; je moet wel je methode (deels) durven loslaten. Geschikt voor po, vo, mbo en hbo. Nieuwsgierig? Kom kennis maken met de methodiek waar ik zo fan van ben!”

Lesson Study verzorgd door Michelle Oudshoorn en Claudia Scheepers. Michelle is schoolopleider bij PCBO. Onderwijsadviseur Claudia heeft als procesbegeleider een Lesson Study begeleid rondom lessen Professioneel Handelen bij de Associate Degree Opleidingen van Logistiek en van Integraal Bouwmanagement bij Dordrecht Academy.

Claudia: “Lesson Study is een methode om systematisch onderwijs te ontwerpen voor leerlingen of studenten met verschillende onderwijsbehoeften. In Lesson Study ontwerpen docenten samen een les. Van tevoren bedenken de docenten wat ze willen veranderen in hun lessen en wat voor gedrag ze willen zien bij hun leerlingen of studenten tijdens de les. Op basis hiervan bedenken ze didactische interventies en ontwerpen ze een les gedetailleerd. Eén docent geeft vervolgens deze les en andere docenten uit het ontwikkelteam kijken tijdens deze les wat de leerlingen of studenten feitelijk doen tijdens de les. Na de les interviewen de observatoren de leerlingen en studenten en bespreken ze samen de les na. Daarna geeft één van de andere docenten de aangepaste les nog een keer. Uit onderzoek naar Lesson Study blijkt dat de methode bijdraagt aan het verbeteren van de docentvaardigheden en het competentiegevoel. Lesson study draagt daarnaast bij aan het vergroten van het schoolsucces van leerlingen of studenten.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *