Wie vormen Meet Up 078?

Van links naar rechts, van boven naar beneden:
Dineke (teamleider), Pieter (opleider), Brechje (beleidsadviseur), Claudia (adviseur), Gale (begeleider) en Özlem (opleider en adviseur).