De derde en laatste Meet Up 078 van het schooljaar: meld je aan!

Woensdag 3 april is de derde, laatste Meet Up 078 van dit schooljaar.* Zoals gewoonlijk bieden we een vrij toegankelijk programma van 19.00 tot 21.30 uur. Voor iedereen die in het onderwijs werkt of met het onderwijs werkt en zeker ook voor aankomende krachten in het onderwijs! Vanzelfsprekend ben je ook van buiten 078 van harte welkom.

Deze keer zijn we te gast bij Yuverta vmbo (Chico Mendesring 825, 3315 WX) in Dordrecht.

Thema van deze avond is digitale geletterdheid en technologie. Buiten het thema worden ook enkele andere workshops aangeboden. In ieder geval leveren Michelle van Dijk (over Woordenaars), Haitske de Visser (impact van digitalisering op de kernwaarden van school en leerkrachten) en Ellen Verweij-Westra (eTwinning) een bijdrage. 

Je kunt je al aanmelden voor de avond. Je ontvangt later een programma en de mogelijkheid de workshop(s) van je keuze door te geven. Onderaan dit bericht publiceren we de komende weken de beschrijvingen van alle workshops van de Meet Up van 3 april.

KLIK HIER OM JE AAN TE MELDEN VOOR 3 APRIL

Download hier de prikbordposter om de Meet Up in je team aan te kondigen

Heb je overigens zin om bij te dragen in de organisatie, weet je een project, vak o.i.d. uit je eigen of een andere school dat zeker de moeite waard is voor een volgende Meet Up of wil je school een keer gastlocatie zijn, laat het ons weten via meetup078(@)gmail.com.

*Een beetje traditiegetrouw inmiddels, organiseren we rond de Dag van de leraar de eerste Meet Up van  het schooljaar. En inmiddels ook traditie zullen we op de voorafgaande Meet Up (= 3 april) laten weten waar en wanneer de eerste Meet Up 078 van schooljaar 2024-2035 plaatsvindt.

Workshop 1: Digitaal op reis via eTwinning!

Ambassadeur eTwinning Ellen Verweij neemt je in deze workshop mee in de mogelijkheden van het European School Education Platform eTwinning. 

Via dit platform kun je jouw leerlingen/studenten meenemen in een digitale samenwerking met leeftijdsgenoten uit andere Europese landen. 

Door middel van internationale projecten, die aansluiten op jouw curriculum, werken de leerlingen/studenten aan wereldburgerschap, digitale geletterdheid en diverse internationale competenties. Daarnaast biedt het platform docenten mogelijkheden tot klassikale samenwerking, professionele ontwikkeling en diverse subsidies om internationalisering een plaats te geven in het onderwijs. Wil je alvast een indruk krijgen hoe een internationaal project eruit kan zien? Een voorbeeld:  eTwinning Beebot project.  

Na deze workshop weet je  

 • Wat eTwinning is en hoe jij dit kunt inzetten in jouw onderwijs. 
 • Hoe je een account maakt. 
 • Hoe je een projectpartner kunt vinden. 
   
 • Hoe je een internationaal project op kunt zetten. 
 • Welke vaardigheden en kennis jouw leerlingen/studenten kunnen opdoen met eTwinning. 

Zie ik je de 24e? Wil je in de workshop aan de slag kunnen, maak dan alvast een account aan op het platform. Hoe je dit doet zie je in deze instructievideo

Workshop 2: Woordenaars

Is Beyoncé een economisch rolmodel? Waren de farao’s geweldige leiders of tirannen? Willen we zomertijd of wintertijd? Moet junkfood in arme wijken verboden worden?
Met prikkelende thema’s en vragen heb je al snel de aandacht van de klas. En dat hebben we nodig voor het taalonderwijs, want te veel leerlingen haken af wanneer je een leestekst op hun tafel legt, met als gevolg onvoldoende geletterdheid. Toch zijn we er nog niet met een boeiend onderwerp. Te vaak worden de onderdelen bij taal (lezen, schrijven, woordenschat) los geoefend. Er ligt veel nadruk op de onderdelen die landelijk getoetst worden (eindtoets in het basisonderwijs, eindexamen in het voortgezet onderwijs), waardoor vormen van teaching to the test ontstaan die niet de meest effectieve vorm van taalonderwijs zijn. Door gestructeerd, geïntegreerd en vakoverstijgend te gaan lezen, ontdekken, spreken en schrijven over de prikkelende thema’s, met aandacht voor nieuwe begrippen, gaat de taalontwikkeling veel sneller. Dat is al bewezen in de VS met het programma Word Generation op de middle school (kinderen van 10-14 jaar). Nu is er de Nederlandse versie, Woordenaars. In deze lezing/workshop ervaar je hoe deze didactische principes werken, zodat je die kunt inzetten in je eigen lesgroepen in po, vo of mbo.

Michelle van Dijk studeerde Nederlands in Leiden, werkte als tekstschrijver en daarna als leraar Nederlands op allerlei niveaus, van mbo tot gymnasium, van klas 1 tot het examenjaar. Daarnaast is ze schrijver van romans en ze maakte een hertaling van Couperus’ klassieker Van oude mensen, de dingen die voorbijgaan. Ze publiceerde diverse opiniestukken over het onderwijs, onder meer over het lerarentekort, literatuuronderwijs en ontlezing. In 2021 ontwikkelde ze het taalprogramma Woordenaars. Ze is nu schoolleider en docent Nederlands op Einstein Lyceum, Hoogvliet Rotterdam.
Ben je vooraf al nieuwsgierig naar haar visie op taalonderwijs? Lees hier: ‘Taal leer je in samenhang’ of kijk op www.woordenaars.nl. En bekijk verschillende opiniestukken van Michelle over lessen in taal en literatuur.

Workshop 3: Hoe geef je onderwijs met hart en ziel in een digitale context?

Haitske de Visser is leerkracht basisonderwijs en docent-onderzoekers bij het lectoraat Professionaliseren met hart en ziel van de Thomas More hogeschool in Rotterdam. 

“Kris, één van mijn leerlingen uit groep 7, haalt hoge resultaten voor toetsen en zit in de plusklas. Echter, wanneer hij zelf iets lastig vindt, blokkeert hij. Deze ochtend zie ik hem zijn chromebook dichtklappen, aan de kant schuiven, en zijn hoofd op zijn armen leggen.(…) Met betraande wangen kijkt hij me aan: ‘ik haat Snappet, juf!’

Deze laatste uitspraak werd de titel van een veelgelezen blog van Haitske op het NIVOZ platform. Zij beschrijft daarin een ervaring met digitale leermiddelen, waar zij graag gebruik van maakt, maar die soms ook iets anders van haar vragen dan wat een leerling vraagt.

Haitske:

“Onder invloed van digitale technologie verandert er veel in het onderwijs. Niet alleen in de wijze waarop leerlingen opdrachten maken en feedback krijgen, maar ook in de rol van de leraar en de leerkracht-leerling relatie. Wie of wat heeft op welke wijze ‘de leerling in beeld’? Welke plek geef je data in het onderwijsproces? En wie heeft er zeggenschap over de inzet van technologie? Deze vragen worden te weinig gesteld.

Te midden van voortschrijdende technologische ontwikkelingen, is het belangrijk met elkaar stil te blijven staan bij hoe je je daartoe verhoudt. Staan er waarden van jouzelf of jouw school op het spel en wat heb je dan te doen? Welk vuurtje wordt er bij jou aangewakkerd of juist gedoofd door de inzet van technologie?

Digitale leermiddelen en andere digitale ontwikkelingen bieden in potentie prachtige mogelijkheden om het pedagogisch-didactisch handelen te versterken, maar blinde toepassing draagt risico’s met zich mee. Hoe verhoud je je tot de kansen, verwachtingen én gevaren? Hoe zorg je voor de pedagogische ruimte waarin je vanuit een open blik doordachte keuzes kunt maken?”

Bij de Meet Up van 3 april gaat Haitske graag in gesprek over deze vraagstukken.

Ook neemt Haitske je mee in een onderzoek wat zij op dit moment uitvoert. In samenwerking met Kennisnet en Universiteit Utrecht ontwikkelen we een Impactassessment Publieke Waarden en Onderwijstechnologie (IPO). Doel is de impact van onderwijstechnologie in kaart te brengen en bespreekbaar te maken. Met steun van het SIDN fonds richt de Thomas More Hogeschool zich op een onderdeel van de IPO: de ervaringen van leerlingen en leerkrachten. Er wordt op basisscholen van de RVKO in Rotterdam onderzoek gedaan, door lessen te observeren, leerlingen en leerkrachten te interviewen en beleidsdocumenten te analyseren. Op basis daarvan wordt in een eerste stap, samen met leerkrachten, casuïstiek over de impact van onderwijstechnologie geschreven. In een tweede stap wordt een dialoogmodel ontwikkeld, om het gesprek over de impact van onderwijstechnologie te voeren. In een derde stap wordt de casuïstiek met het dialoogmodel in teamvergaderingen van de onder-, midden- en bovenbouw van basisscholen waarmee samengewerkt wordt besproken. In 2025 zal de IPO beschikbaar zijn voor alle basisscholen in Nederland.

Benieuwd naar praktijk en onderzoek van Haitske? Lees haar blogs op de website van NIVOZ.

Workshop 4: Ondersteun je onderwijs met A.I. (artificiële intelligentie, o.a. ChatGPT)

Robert Mol, adviseur onderwijskwaliteit en expert digitale didactiek, verzorgt deze meet up een workshop over A.I.

Robert:
“Eind 2021 veranderde de maatschappij toen ChatGPT openlijk toegankelijk werd. Er zijn terecht veel vragen en zorgen over A.I., maar in deze workshop toon ik je juist de kansen die het ons als onderwijsgevend personeel kan bieden.

Wil jij:

 • je werkdruk verlagen?
 • beter differentiëren met voldoende leermateriaal?
 • je formatief handelen repertoire een positieve boost geven?
 • een vrijwel eindeloos creatieve brainstormpartner leren kennen die 24/7 aan staat?
 • weten of/hoe je leerlingen het beste A.I. op een positieve manier kunnen gebruiken?

Dan ontmoet ik je graag in mijn workshop!”

Robert Mol heeft 10 jaar als docent Engels in het voortgezet onderwijs gewerkt. Daarna heeft hij 5 jaar als lerarenopleider didactiek en pedagogiek gewerkt bij de Hogeschool Rotterdam, waarvoor hij de ‘Docent van het jaar 2022’ award mocht ontvangen. Hij werkt nu als adviseur onderwijskwaliteit bij de Hogeschool Rotterdam en als zelfstandig coach, consultant en trainer digitale didactiek (www.onderwijskunde.nu).

Workshop 5: Hoe digitaal bekwaam ben jij?

In deze workshop zullen Kim van Schie (staflid Onderwijs & ICT op het VO) en Jolanda van de Lagemaat (curriculumexpert op het MBO) aftrappen met de plek van digitale geletterdheid in het onderwijs en de rol van professionalisering van de medewerker hierbij. Je zal aan de slag gaan met een actieve werkvorm waarbij het kennisniveau van digitale geletterdheid centraal staat. Deze werkvorm kan beschouwd worden als een ‘instap’ 0-meting en zegt iets over waar je op dit moment staan aan de hand van een aantal stellingen. Hierbij zijn de stellingen gekoppeld aan het competentieprofiel van een digitaal bekwame leerkracht/docent.Maar hoe kun je zo’n 0-meting ook uitvoeren binnen jouw organisatie en hoe ga je vanuit daar verder met professionaliseren? Als belangrijk instrument om te kunnen professionaliseren is gebruik gemaakt van KIEN Kennis. Sanne Smit (Adviseur Leren en Ontwikkelen) kan hierover veel meer vertellen én laten zien! Want professionaliseren is uiteraard belangrijk, maar dient daarnaast ook zo leuk mogelijk te zijn! Sanne zal toelichten hoe zij dit vanuit haar organisatie voor de scholen heeft opgepakt en welke middelen, zoals de leskisten, zij heeft ingezet om dit beiden te ondersteunen. Tijdens deze workshop krijg je een mooie kans om zowel theoretische en praktisch aan de slag te gaan met digitale geletterdheid. Ook krijg je een aantal praktijkvoorbeelden en demo’s die inspirerend en motiverend werken.

https://nivoz.nl/nl/zoeken?q=haitske&page=1


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *