Nieuwe Meet Up 078 op 4 oktober: meld je aan!

Op woensdag 4 oktober organiseren we een Meet Up 078 in het Kopgebouw. Je vindt het Kopgebouw aan de Leerparkpromande 40 (3312 KW) in Dordrecht. We gaan een podium vol inspiratie uit de Drechtsteden bieden. We hopen dat je er bij bent!

Vanaf 18.45 uur is de inloop. Om 19.00 uur starten we de avond (mét een kijkje in het mooie gebouw) waarna je van 19.30 tot 21.00 uur kunt deelnemen aan twee workshops van je keuze. In ronde 1 heb je de keuze uit Educatieve partnerschappen en Scrum in de klas. In ronde 2 kun je kiezen uit Internationalisering en Lesson Study. Heb je zin om je wat langer in een thema te verdiepen: er is ook de mogelijkheid om je 90 minuten te verdiepen in digitale geletterdheid. Van 21.00 uur tot 21.30 uur is er gelegenheid om na te praten over de workshop en te netwerken.

AANMELDINGSFORMULIER

Meld je nu aan! Op het aanmeldingsformulier kun je de workshop(s) van jouw keuze aangeven. KLIK HIER OM AAN TE MELDEN.

Onderaan dit bericht vind je de beschrijving van de verschillende workshops.

We hopen je te mogen ontmoeten op de komende Meet Up 078!

Je kunt bij deze meet up kiezen uit de workshops:

  • Internationalisering
  • Digitale geletterdheid
  • Educatieve partnerschappen
  • Scrum in de klas
  • Lesson Study

Internationalisering verzorgd door Marianne Corvers-Knook en Kitty van Haperen, docent bij Da Vinci College Dordrecht.

Marianne en Kitty: “Onze samenleving is multicultureel en de arbeidsmarkt wordt steeds internationaler. Hoe bereiden we onze jongeren voor op een internationale/multiculturele samenleving en werkveld? En dan op een wijze dat dit duurzaam is binnen ons onderwijs? Build@Home geeft je tools om jongeren (maar ook ouderen 😉 ) internationaal competent(er) te maken zónder dat je hiervoor hoeft te reizen. In een aantal stappen maken we je bewust van hetgeen er al gedaan wordt binnen het onderwijs en hetgeen je graag zou willen bereiken. Build@Home geeft je praktische tools en voorbeelden zodat jij dit ook kan realiseren; van basisonderwijs tot hbo en alles daartussen. Ben je nieuwsgierig? Meld je dan aan!”

Digitale geletterdheid verzorgd door Diana van Veen, lectoraat Teaching, Learning & Technology (Hogeschool Inholland)

Diana: “Digitale geletterdheid is tegenwoordig een van de basisvaardigheden die leerlingen moeten beheersen en krijgt steeds meer aandacht in het PO-programma. Waarom is digitale geletterdheid eigenlijk belangrijk? Hoe kun je omgaan met de uitdaging van het integreren van een nieuw leergebied in een al vol programma? Hoe zorg je ervoor dat digitale geletterdheid aan bod komt zonder dat dit ten koste gaat van andere leergebieden? Hoe ga je aan de slag met digitale geletterdheid? Hoe zorg je ervoor dat het ook echt bijdraagt aan de toekomstige ontwikkeling van leerlingen? Het lectoraat Teaching, Learning & Technology biedt gratis aan een aantal scholen de workshop ‘Digitale geletterdheid: ontwerpen van onderwijs’ aan. Tijdens deze workshop maakt u kennis met enkele basisbegrippen rondom digitale geletterdheid en besteedt u vervolgens aandacht aan het ontwikkelen van een lesplan dat direct in de praktijk kan worden toegepast. Na de workshop kunt u dus direct aan de slag met digitale geletterdheid in uw eigen onderwijspraktijk. Deze workshop is een must voor schoolteams die hun kennis van digitale geletterdheid willen vergroten en toepassen in de praktijk.”

Educatieve partnerschappen verzorgd door Özlem Sarac, begeleider zij-instromers bij Hogeschool Rotterdam en onderwijsadviseur

Özlem: “LEERZE is ontstaan vanuit de behoefte om diverse doelgroepen te begeleiden met het leren leren. Leerlingen, onderwijsprofessionals, maar ook educatieve partners zoals ouders. LEERZE hoe actieve leerstrategieën ingezet kunnen worden om succesvol te leren. LEERZE plezier te hebben in leren. LEERZE vooral dat leren en studiesucces een goede samenwerking van leerling – school – thuisfront is.”

Scrum in de klas verzorgd door Janet van Mil, zelfstandig procesbegeleider, projectleider en trainer

Janet: “Scrum in de klas is een krachtige methodiek om toekomstbestendig onderwijs aan te bieden. Niet alleen de vakinhoud en leerdoelen staan centraal, maar vooral de persoonlijke ontwikkeling van leerlingen. Scrum biedt een raamwerk om projectmatig en indien gewenst vakoverstijgend te werken. Waarschuwing; je moet wel je methode (deels) durven loslaten. Geschikt voor po, vo, mbo en hbo. Nieuwsgierig? Kom kennis maken met de methodiek waar ik zo fan van ben!”

Lesson Study verzorgd door Michelle Oudshoorn en Claudia Scheepers. Michelle is schoolopleider bij PCBO. Onderwijsadviseur Claudia heeft als procesbegeleider een Lesson Study begeleid rondom lessen Professioneel Handelen bij de Associate Degree Opleidingen van Logistiek en van Integraal Bouwmanagement bij Dordrecht Academy.

Claudia: “Lesson Study is een methode om systematisch onderwijs te ontwerpen voor leerlingen of studenten met verschillende onderwijsbehoeften. In Lesson Study ontwerpen docenten samen een les. Van tevoren bedenken de docenten wat ze willen veranderen in hun lessen en wat voor gedrag ze willen zien bij hun leerlingen of studenten tijdens de les. Op basis hiervan bedenken ze didactische interventies en ontwerpen ze een les gedetailleerd. Eén docent geeft vervolgens deze les en andere docenten uit het ontwikkelteam kijken tijdens deze les wat de leerlingen of studenten feitelijk doen tijdens de les. Na de les interviewen de observatoren de leerlingen en studenten en bespreken ze samen de les na. Daarna geeft één van de andere docenten de aangepaste les nog een keer. Uit onderzoek naar Lesson Study blijkt dat de methode bijdraagt aan het verbeteren van de docentvaardigheden en het competentiegevoel. Lesson study draagt daarnaast bij aan het vergroten van het schoolsucces van leerlingen of studenten.”

Belangrijk bericht over uitstel Meet Up 078 van 24 mei

Beste deelnemers,

Dank voor je belangstelling en aanmelding voor de MeetUp078-bijeenkomst. Helaas hebben we op basis aan het aangemelde aantal deelnemers moeten besluiten de Meet Up van woensdag 24 mei in de Koningstraat niet door te laten gaan.

We willen je alvast wel laten weten dat we 4 oktober (bijna Dag van de leraar!) en 24 januari (Nieuwjaar!) twee Meet Ups zullen organiseren. Via onze website en social media zullen we na de zomervakantie nader berichten over de oktober Meet Up.

We hopen je dan te ontmoeten!

Met vriendelijke groet,
Gale, Claudia, Pieter, Brechje, Özlem en Dineke

Save the date! Nieuwe Meet Up 078

Woensdag 24 mei organiseren we wederom een (onderwijs) Meet Up voor de Drechtsteden. Je bent deze keer van harte welkom in Insula College locatie Koningstraat in Dordrecht. De avond start rond 19.00 uur en duurt tot ongeveer 21.30 uur. Zoals we gewoon zijn bij de Meet Ups 078 vertelt in het eerste deel van de avond een aantal leraren over mooie, bruikbare aanpakken waar je de volgende dag al mee aan de slag kunt in je eigen onderwijs. Het tweede deel van de avond is er volop ruimte om nader kennis te maken met aanwezige collega’s uit het onderwijs. De meet up is bedoeld voor iedereen die werkzaam is in het onderwijs, van basisonderwijs tot hoger onderwijs of samenwerkt met onderwijs. Binnenkort kun je je aanmelden op onze website www.meetup078.nl. 🤳Deel ‘m vooral en zet ‘m op het bord in de teamkamer! ✍

Met grote dank

In de vier jaar dat we Meet Ups 078 organiseren hebben we in de Rotterdamse lerarenopleider Claire Ohlenschlager een geweldige tekenaar. Zij voorzag alle reguliere Meet Ups van een passend affiche. Claudia Scheepers overhandigde haar onlangs een Meet Up 078 mok om nog naar eens te onderstrepen dat we zeer blij zijn met haar support.

Geslaagde meet up over goud onderwijs

Woensdag 18 januari organiseerden we weer een meet up. Deze keer gingen we in gesprek over het hebben van hoge verwachtingen en goud onderwijs. Centraal stond de vraag hoe we leerlingen de beste kansen kunnen bieden in ons onderwijs. Redwane Bouttaouane en Johan Boelema maakten ons met hun verhaal bewust van welke grote rol onze verwachtingen spelen in de prestaties van leerlingen. Ook was het mooi om te zien hoe je door het anders organiseren van je school kunt zorgen voor rust en meer toekomt aan lesgeven. Dit maakt dat je als leraar weer centraal komt te staan. Else-Marike Wissink-Visser maakte dat met haar ervaringen van haar studiereis naar de VS duidelijk. Robert Jacobs gaf nadere uitleg over de sterke aanpak van goud onderwijs. Het was inspirerend om aan de hand van hun verhalen als deelnemers met elkaar in gesprek te gaan. Grote dank aan de sprekers en aan basisschool Ikra dat zeer gastvrij een locatie bood en voor catering zorgde.

Met veel plezier hebben we deze avond samen met de sprekers en de basisschool georganiseerd. Over enige tijd is er weer een Meet Up 078. Mocht je een bijdrage willen leveren, willen helpen in de organisatie of een goede locatie weten, neem dan contact op met ons via meetup078@gmail.com.

De volgende Meet Up 078: Goud onderwijs

Op 18 januari 2023 organiseren we een volgende Meet Up. Deze keer zijn we te gast bij islamitische basisschool Ikra aan de Spirea 3, 3317 JP, in Dordrecht. Thema van deze Meet Up 078 is Goud onderwijs, gelijke kansen op een hoog uitstroomniveau voor alle leerlingen. We maken deze meet up kennis met basisschool Ikra en organiseren een keynote en een gesprek over de aanpak van de Uncommon schools in de V.S.

Je bent deze meet up vanaf 18.45 uur van harte welkom bij IBS Ikra. Om 19.00 uur starten we het programma met een keynote door o.a. Else-Marike Visser. Vanaf 20.15 uur gaan we graag in gesprek met elkaar over de ‘gouden aanpak’. Hoe zorg je voor gelijke kansen in het onderwijs in de Drechtsteden en daarbuiten? De Meet Up duurt tot 21.00 uur.

Meer weten over het thema Goud onderwijs? Beluister de Tjipcast over Rotterdams Goud en lees de column Het nieuwe goud van Inge de Wolf.

Wil je er bij zijn als we 18 januari ‘meet uppen’ rondom dit thema? Meld je aan via dit formulier.

Meet Up 078 is een initiatief van leraren voor leraren in de Drechtsteden. Doel van Meet Up 078 is informeel kennismaken met collega’s van andere scholen. Kom je van buiten de Drechtsteden? Dan verwelkomen we je evenzeer.

Heb je vragen, suggesties voor onderwerpen en interessante (school)locaties voor onze Meet Ups? Laat het ons weten via e-mail meetup078(at)gmail.com.

N.B. Eerder berichtten we dat we tijdens de Meet Up van 18 januari een open podium zouden organiseren voor projecten uit scholen in de Drechtsteden. Dit thema stellen we uit tot een latere datum.


Avondje ‘naar de film’

Donderdag 6 oktober pakte Meet Up 078 de draad weer op. Een avond voor onderwijs in Drechtsteden e.o. voor iedereen die op een informele manier wil leren en wil netwerken met onderwijscollega’s. Filmhub Zuid-Holland bood deze meet up een steengoed programma over filmeducatie. Dat betekende voor deelnemers de keuze uit film kijken, onderzoeken of maken. Na een workshopronde was er de gelegenheid om met een drankje kennis te maken met andere deelnemers en de scholen waar ze werken. De mooie bioscoop The Movies in het centrum van Dordrecht bood de best mogelijke plek voor deze Meet Up editie. Dank Filmhub Zuid-Holland en The Movies Dordrecht voor deze zeer geslaagde Meet Up editie. 🏅👍🏻 🎬

Kijk voor meer informatie over film in de klas op Netwerk Filmeducatie en Filmhub Zuid-Holland.

Je kunt aanmelden voor de Meet Up 078 van 6 oktober 2022!

We mogen je in samenwerking met The Movies in Dordrecht en FilmHub Zuid-Holland uitnodigen voor een nieuwe Meet Up 078. Tijdens deze Meet Up kom je van alles te weten over het gebruik van film in het onderwijs. Je maakt kennis met verschillende filmsoorten (korte film, animatie) en de Filmleerlijn. We delen actuele praktijkvoorbeelden van filmeducatie in het onderwijs. Tijdens de avond kun je kiezen uit verschillende praktische workshops. Bij aanmelding kun je aangeven aan welke workshop je graag wilt deelnemen.

  1. Workshop Leerlijn: de diepte in
  2. Workshop Verwoorden: filmgesprek bij een korte film
  3. Workshop Onderzoeken: narratief, filmisch (camerastandpunt, kadrage, geluid) en context
  4. Workshop Creëren: stop-motion of documentaire maken

Je filmlessen zullen na deze avond al anders zijn en je krijgt veel concrete handreikingen om je nog verder te verdiepen.

Deze Meet Up start om 19.00 uur en duurt tot ongeveer 21.00 uur. Vanaf 18.30 uur is de locatie open en ben je van harte welkom!

Je vindt The Movies in de Nieuwstraat 60-62, 3311 XR in Dordrecht.

Deelname aan de avond en de workshops is gratis.

Meld je hieronder aan voor de Meet Up. Je ontvangt geen directe bevestiging van je aanmelding. Twee weken voor de Meet Up informeren we jou en andere deelnemers via e-mail nader over het programma. Tot Meet Up!

Ja, ik ben er bij en meld me graag aan!