We vieren de Dag van de leraar 2024 met een meet up over persoonlijke ontwikkeling

Meet Up 078 is een initiatief van onderwijs voor onderwijs. Met een groep leraren organiseren we driemaal per jaar een avond voor basis- tot hoger onderwijs. Op deze avonden delen collega’s uit het onderwijs projecten waaraan zij werken. Het is tijd om de eerste van het nieuwe schooljaar aan te kondigen. We doen dat vroeg, zodat er hopelijk nog alle ruimte voor een mooie avond als deze is in je agenda.

Op maandag 30 september, bijna de Dag van de leraar, biedt de Meet Up de kans om je te verdiepen in de pedagogische opdracht van onderwijs. Je bent van 19.00 tot 21.30 uur van harte welkom bij de opleidingen Ad PEP en Pabo van Hogeschool Inholland in het Kopgebouw in Dordrecht. We bieden twee workshoprondes aan waarbij je uit het volgende aanbod kunt kiezen.

Workshop 1: Persoonsvorming herkennen en benutten – Peter Elshout gaat in gesprek over de vraag wat we bedoelen met persoonsvorming. Peter is docent-onderzoeker bij het lectoraat De Pedagogische Opdracht en werkt aan een promotieonderzoek over persoonsvorming. 

Workshop 2: Persoonsvorming uitlokken en plannen – Mirjam de Roon laat je kennismaking met werkvormen waarmee je leerlingen en studenten bewust kunt laten worden van hun persoonsvorming. 

Peter en Mirjam schreven samen Meesterlijk met mensen, naar de gelijknamige module over persoonsvorming die zij binnen Pabo Inholland verzorgen.

Workshop 3: Kairos in de klas. Pedagogiek met hart, hoofd, handen en voeten – Monique van de Heuvel gaat in gesprek over de vraag hoe je wat je leest in de theorie in praktijk kunt brengen. Met reflectieve vragen en speelse opdrachten maakt ze een overbrugging tussen de twee.

Workshop 4: De samenwerkingsschool – Erik Renkema en Eveline Vos vertellen over levensbeschouwelijk burgerschapsonderwijs in een samenwerkingsschool. Erik is adviseur en begeleider op dat gebied bij Verus. Hij promoveerde met een onderzoek naar samenwerkingsscholen. Eveline is directeur van een samenwerkingsschool en medevormgever van het burgerschapsonderwijs in deze school.

Workshop 5: Debat en burgerschap – Rob Honig en Dineke Oldenwening laten zien hoe debatteren een mooie invulling vormt van burgerschapsonderwijs. Rob Honig is oprichter van de Debatunie en Dineke Oldenwening is afdelingsleider in een middelbare school.

Meld je aan via deze link

Een geslaagde ‘digi Up’ 078

Woensdag 3 april organiseerden we een avond over digitale geletterdheid en de inzet van technologie in het onderwijs. Met een groep leraren van basis- tot hoger onderwijs verdiepten we ons in nieuwe mogelijkheden voor ons onderwijsaanbod. Met grote waardering luisterden we naar verschillende collega’s die hun expertise kwamen delen. Deelnemers konden kiezen uit een gevarieerd workshopaanbod. Robert Mol stelde in zijn bijdrage de vraag hoe AI ons onderwijs en werk als leraar van dienst kan zijn. Ellen Verweij-Westra ging in een werksessie met deelnemers aan de slag met internationalisering vanuit de klas met eTwinning. Kim Van Schie MEd, Jolanda van de Lagemaat – Korver MEd en Sanne Smit stelden in hun workshop de vraag hoe we kunnen professionaliseren en het geleerde toepassen in ons onderwijs. Haitske de Visser ging in haar bijdrage in gesprek over de invloed van technologie op pedagogiek. Michelle van Dijk stimuleerde haar groep na te denken over de vraag hoe we tieners echt taalvaardig kunnen maken. De avond bood iedereen veel inspiratie en gespreksstof. Yuverta vmbo met een schitterend gebouw was zo vriendelijk gastheer te zijn. Met grote dank aan Julian Lans, Heleen Huijssen Bosveld en collega’s voor de prima ontvangst en heel goed verzorgde avond. We gaan ons, met veel plezier terugkijkend op deze Meet Up, opmaken voor de volgende! Op 30 september ben je van harte welkom bij de Ad PEP- en de pabo-opleiding van Hogeschool Inholland Dordrecht!

De derde en laatste Meet Up 078 van het schooljaar: meld je aan!

Woensdag 3 april is de derde, laatste Meet Up 078 van dit schooljaar.* Zoals gewoonlijk bieden we een vrij toegankelijk programma van 19.00 tot 21.30 uur. Voor iedereen die in het onderwijs werkt of met het onderwijs werkt en zeker ook voor aankomende krachten in het onderwijs! Vanzelfsprekend ben je ook van buiten 078 van harte welkom.

Deze keer zijn we te gast bij Yuverta vmbo (Chico Mendesring 825, 3315 WX) in Dordrecht.

Thema van deze avond is digitale geletterdheid en technologie. Buiten het thema worden ook enkele andere workshops aangeboden. In ieder geval leveren Michelle van Dijk (over Woordenaars), Haitske de Visser (impact van digitalisering op de kernwaarden van school en leerkrachten) en Ellen Verweij-Westra (eTwinning) een bijdrage. 

Je kunt je al aanmelden voor de avond. Je ontvangt later een programma en de mogelijkheid de workshop(s) van je keuze door te geven. Onderaan dit bericht publiceren we de komende weken de beschrijvingen van alle workshops van de Meet Up van 3 april.

KLIK HIER OM JE AAN TE MELDEN VOOR 3 APRIL

Download hier de prikbordposter om de Meet Up in je team aan te kondigen

Heb je overigens zin om bij te dragen in de organisatie, weet je een project, vak o.i.d. uit je eigen of een andere school dat zeker de moeite waard is voor een volgende Meet Up of wil je school een keer gastlocatie zijn, laat het ons weten via meetup078(@)gmail.com.

*Een beetje traditiegetrouw inmiddels, organiseren we rond de Dag van de leraar de eerste Meet Up van  het schooljaar. En inmiddels ook traditie zullen we op de voorafgaande Meet Up (= 3 april) laten weten waar en wanneer de eerste Meet Up 078 van schooljaar 2024-2035 plaatsvindt.

Workshop 1: Digitaal op reis via eTwinning!

Ambassadeur eTwinning Ellen Verweij neemt je in deze workshop mee in de mogelijkheden van het European School Education Platform eTwinning. 

Via dit platform kun je jouw leerlingen/studenten meenemen in een digitale samenwerking met leeftijdsgenoten uit andere Europese landen. 

Door middel van internationale projecten, die aansluiten op jouw curriculum, werken de leerlingen/studenten aan wereldburgerschap, digitale geletterdheid en diverse internationale competenties. Daarnaast biedt het platform docenten mogelijkheden tot klassikale samenwerking, professionele ontwikkeling en diverse subsidies om internationalisering een plaats te geven in het onderwijs. Wil je alvast een indruk krijgen hoe een internationaal project eruit kan zien? Een voorbeeld:  eTwinning Beebot project.  

Na deze workshop weet je  

 • Wat eTwinning is en hoe jij dit kunt inzetten in jouw onderwijs. 
 • Hoe je een account maakt. 
 • Hoe je een projectpartner kunt vinden. 
   
 • Hoe je een internationaal project op kunt zetten. 
 • Welke vaardigheden en kennis jouw leerlingen/studenten kunnen opdoen met eTwinning. 

Zie ik je de 24e? Wil je in de workshop aan de slag kunnen, maak dan alvast een account aan op het platform. Hoe je dit doet zie je in deze instructievideo

Workshop 2: Woordenaars

Is Beyoncé een economisch rolmodel? Waren de farao’s geweldige leiders of tirannen? Willen we zomertijd of wintertijd? Moet junkfood in arme wijken verboden worden?
Met prikkelende thema’s en vragen heb je al snel de aandacht van de klas. En dat hebben we nodig voor het taalonderwijs, want te veel leerlingen haken af wanneer je een leestekst op hun tafel legt, met als gevolg onvoldoende geletterdheid. Toch zijn we er nog niet met een boeiend onderwerp. Te vaak worden de onderdelen bij taal (lezen, schrijven, woordenschat) los geoefend. Er ligt veel nadruk op de onderdelen die landelijk getoetst worden (eindtoets in het basisonderwijs, eindexamen in het voortgezet onderwijs), waardoor vormen van teaching to the test ontstaan die niet de meest effectieve vorm van taalonderwijs zijn. Door gestructeerd, geïntegreerd en vakoverstijgend te gaan lezen, ontdekken, spreken en schrijven over de prikkelende thema’s, met aandacht voor nieuwe begrippen, gaat de taalontwikkeling veel sneller. Dat is al bewezen in de VS met het programma Word Generation op de middle school (kinderen van 10-14 jaar). Nu is er de Nederlandse versie, Woordenaars. In deze lezing/workshop ervaar je hoe deze didactische principes werken, zodat je die kunt inzetten in je eigen lesgroepen in po, vo of mbo.

Michelle van Dijk studeerde Nederlands in Leiden, werkte als tekstschrijver en daarna als leraar Nederlands op allerlei niveaus, van mbo tot gymnasium, van klas 1 tot het examenjaar. Daarnaast is ze schrijver van romans en ze maakte een hertaling van Couperus’ klassieker Van oude mensen, de dingen die voorbijgaan. Ze publiceerde diverse opiniestukken over het onderwijs, onder meer over het lerarentekort, literatuuronderwijs en ontlezing. In 2021 ontwikkelde ze het taalprogramma Woordenaars. Ze is nu schoolleider en docent Nederlands op Einstein Lyceum, Hoogvliet Rotterdam.
Ben je vooraf al nieuwsgierig naar haar visie op taalonderwijs? Lees hier: ‘Taal leer je in samenhang’ of kijk op www.woordenaars.nl. En bekijk verschillende opiniestukken van Michelle over lessen in taal en literatuur.

Workshop 3: Hoe geef je onderwijs met hart en ziel in een digitale context?

Haitske de Visser is leerkracht basisonderwijs en docent-onderzoekers bij het lectoraat Professionaliseren met hart en ziel van de Thomas More hogeschool in Rotterdam. 

“Kris, één van mijn leerlingen uit groep 7, haalt hoge resultaten voor toetsen en zit in de plusklas. Echter, wanneer hij zelf iets lastig vindt, blokkeert hij. Deze ochtend zie ik hem zijn chromebook dichtklappen, aan de kant schuiven, en zijn hoofd op zijn armen leggen.(…) Met betraande wangen kijkt hij me aan: ‘ik haat Snappet, juf!’

Deze laatste uitspraak werd de titel van een veelgelezen blog van Haitske op het NIVOZ platform. Zij beschrijft daarin een ervaring met digitale leermiddelen, waar zij graag gebruik van maakt, maar die soms ook iets anders van haar vragen dan wat een leerling vraagt.

Haitske:

“Onder invloed van digitale technologie verandert er veel in het onderwijs. Niet alleen in de wijze waarop leerlingen opdrachten maken en feedback krijgen, maar ook in de rol van de leraar en de leerkracht-leerling relatie. Wie of wat heeft op welke wijze ‘de leerling in beeld’? Welke plek geef je data in het onderwijsproces? En wie heeft er zeggenschap over de inzet van technologie? Deze vragen worden te weinig gesteld.

Te midden van voortschrijdende technologische ontwikkelingen, is het belangrijk met elkaar stil te blijven staan bij hoe je je daartoe verhoudt. Staan er waarden van jouzelf of jouw school op het spel en wat heb je dan te doen? Welk vuurtje wordt er bij jou aangewakkerd of juist gedoofd door de inzet van technologie?

Digitale leermiddelen en andere digitale ontwikkelingen bieden in potentie prachtige mogelijkheden om het pedagogisch-didactisch handelen te versterken, maar blinde toepassing draagt risico’s met zich mee. Hoe verhoud je je tot de kansen, verwachtingen én gevaren? Hoe zorg je voor de pedagogische ruimte waarin je vanuit een open blik doordachte keuzes kunt maken?”

Bij de Meet Up van 3 april gaat Haitske graag in gesprek over deze vraagstukken.

Ook neemt Haitske je mee in een onderzoek wat zij op dit moment uitvoert. In samenwerking met Kennisnet en Universiteit Utrecht ontwikkelen we een Impactassessment Publieke Waarden en Onderwijstechnologie (IPO). Doel is de impact van onderwijstechnologie in kaart te brengen en bespreekbaar te maken. Met steun van het SIDN fonds richt de Thomas More Hogeschool zich op een onderdeel van de IPO: de ervaringen van leerlingen en leerkrachten. Er wordt op basisscholen van de RVKO in Rotterdam onderzoek gedaan, door lessen te observeren, leerlingen en leerkrachten te interviewen en beleidsdocumenten te analyseren. Op basis daarvan wordt in een eerste stap, samen met leerkrachten, casuïstiek over de impact van onderwijstechnologie geschreven. In een tweede stap wordt een dialoogmodel ontwikkeld, om het gesprek over de impact van onderwijstechnologie te voeren. In een derde stap wordt de casuïstiek met het dialoogmodel in teamvergaderingen van de onder-, midden- en bovenbouw van basisscholen waarmee samengewerkt wordt besproken. In 2025 zal de IPO beschikbaar zijn voor alle basisscholen in Nederland.

Benieuwd naar praktijk en onderzoek van Haitske? Lees haar blogs op de website van NIVOZ.

Workshop 4: Ondersteun je onderwijs met A.I. (artificiële intelligentie, o.a. ChatGPT)

Robert Mol, adviseur onderwijskwaliteit en expert digitale didactiek, verzorgt deze meet up een workshop over A.I.

Robert:
“Eind 2021 veranderde de maatschappij toen ChatGPT openlijk toegankelijk werd. Er zijn terecht veel vragen en zorgen over A.I., maar in deze workshop toon ik je juist de kansen die het ons als onderwijsgevend personeel kan bieden.

Wil jij:

 • je werkdruk verlagen?
 • beter differentiëren met voldoende leermateriaal?
 • je formatief handelen repertoire een positieve boost geven?
 • een vrijwel eindeloos creatieve brainstormpartner leren kennen die 24/7 aan staat?
 • weten of/hoe je leerlingen het beste A.I. op een positieve manier kunnen gebruiken?

Dan ontmoet ik je graag in mijn workshop!”

Robert Mol heeft 10 jaar als docent Engels in het voortgezet onderwijs gewerkt. Daarna heeft hij 5 jaar als lerarenopleider didactiek en pedagogiek gewerkt bij de Hogeschool Rotterdam, waarvoor hij de ‘Docent van het jaar 2022’ award mocht ontvangen. Hij werkt nu als adviseur onderwijskwaliteit bij de Hogeschool Rotterdam en als zelfstandig coach, consultant en trainer digitale didactiek (www.onderwijskunde.nu).

Workshop 5: Hoe digitaal bekwaam ben jij?

In deze workshop zullen Kim van Schie (staflid Onderwijs & ICT op het VO) en Jolanda van de Lagemaat (curriculumexpert op het MBO) aftrappen met de plek van digitale geletterdheid in het onderwijs en de rol van professionalisering van de medewerker hierbij. Je zal aan de slag gaan met een actieve werkvorm waarbij het kennisniveau van digitale geletterdheid centraal staat. Deze werkvorm kan beschouwd worden als een ‘instap’ 0-meting en zegt iets over waar je op dit moment staan aan de hand van een aantal stellingen. Hierbij zijn de stellingen gekoppeld aan het competentieprofiel van een digitaal bekwame leerkracht/docent.Maar hoe kun je zo’n 0-meting ook uitvoeren binnen jouw organisatie en hoe ga je vanuit daar verder met professionaliseren? Als belangrijk instrument om te kunnen professionaliseren is gebruik gemaakt van KIEN Kennis. Sanne Smit (Adviseur Leren en Ontwikkelen) kan hierover veel meer vertellen én laten zien! Want professionaliseren is uiteraard belangrijk, maar dient daarnaast ook zo leuk mogelijk te zijn! Sanne zal toelichten hoe zij dit vanuit haar organisatie voor de scholen heeft opgepakt en welke middelen, zoals de leskisten, zij heeft ingezet om dit beiden te ondersteunen. Tijdens deze workshop krijg je een mooie kans om zowel theoretische en praktisch aan de slag te gaan met digitale geletterdheid. Ook krijg je een aantal praktijkvoorbeelden en demo’s die inspirerend en motiverend werken.

https://nivoz.nl/nl/zoeken?q=haitske&page=1


Leuk als je komt Meet Uppen!

Intussen hebben al bijna 50 collega’s zich aangemeld voor de #MeetUp078 van 24 januari in Nationaal Onderwijsmuseum. We kijken er naar uit om samen met de collega’s die workshops gaan verzorgen een mooi programma aan te bieden. Schrijf je vooral nog in en deel de avond vooral met collega’s. Aanmelden kan nog altijd op onze website (zie het bericht over aanmelden). We laten graag veel collega’s in de regio kennismaken met de Meet Up.

Wie zich aanmeldt, ontvangt van ons uiterlijk twee weken vòòr de Meet Up van 24 januari een e-mail met het volledige programma en informatie over parkeergelegenheid nabij het museum.

Op de avond van 24 januari maken we ook de locatie van de volgende Meet Up bekend. We horen het graag als je een mooi project o.i.d. waaraan je binnen je school werkt, zou willen delen tijdens een meet up of wanneer je school een keer gastlocatie voor een meet up wil zijn.

We wensen iedereen een gezellige afsluiting met leerlingen en collega’s vòòr de kerstvakantie begint & fijne feestdagen!

Je kunt je aanmelden voor de Meet Up 078 & 010 van 24 januari 2024

Op 24 januari organiseren Meet Up 078 en Meet Up 010 samen een inspirerende avond in het Nationaal Onderwijs Museum in Dordrecht. De avond duurt van 19.00 uur tot 21.30 uur.

Via de onderstaande link kun je je aanmelden voor de komende Meet Up. Je ontvangt na aanmelden een bevestiging en in januari mailen we alle deelnemers een programma.

Wacht gelet op de capaciteit van het museum niet te lang met je aanmelding. Tijdige aanmelding helpt ons bovendien om de avond tijdig en goed te organiseren. Voor vragen kun je altijd contact opnemen via meetup078(@)gmail.com.

Klik hier om het aanmeldingsformulier te openen

Op de avond van de Meet Up kun je een keuze maken uit verschillende workshops. Komende weken publiceren we hier een korte beschrijving van elke workshop.

Workshop 1: Nationaal Onderwijsmuseum expositie Aahhh..!

Martine Blijdorp, educatie Nationaal Onderwijsmuseum, verzorgt bij de Meet Up van woensdag 24 januari een workshop over de nieuwe expositie Aahhh..!

“Voor professionals en studenten in het onderwijs ontwikkelen we op dit moment een educatief programma waarbij ze kennis maken met de diverse onderwerpen binnen seksualiteit en relaties. Door middel van een stukje drama en theater zullen de deelnemers zich enkele tools eigen maken waardoor ze zelfverzekerd seksuele en relationele vorming kunnen doceren. Tijdens de workshop op 24 januari kunt proeven van dit programma. Aan het einde weet u hoe u positief over seksualiteit kunt praten met leerlingen. Ook ontvangt u tools om eigen grenzen in de gaten te houden en hoe u deze op een rustige manier aan kunt geven aan leerlingen. Uiteraard is er ruimte voor gesprek en het uitwisselen van ervaringen of stellen van vragen. Wie zien u graag de 24e!”

Docenten basisonderwijs, voortgezet onderwijs, mbo en hoger onderwijs worden van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de workshop.

Meer over de expositie Aahhh..!: Over lichaam, seksualiteit, gender en consent en Feestelijke opening nieuwe tentoonstelling Aahhh..!

Workshop 2: Werk maken van loopbaanregie

Ria de Gooijer, projectleider Duurzaam Docentschap bij de Educatieve Alliantie Zuid-Holland, verzorgt bij de Meet Up van 24 januari een workshop over Werk maken van loopbaanregie.

“Met plezier werken in het onderwijs én daarbij ruimte krijgen om keuzes te maken die het werken voor jou ook uitdagend en inspirerend houden. Of je nu leraar, schooldirecteur, beleidsmedewerker, zij-instromer of student bent, dit is wat je graag voor jezelf wilt en ook je collega’s gunt. Dat plezier en die inspiratie maken dat jullie samen als schoolorganisatie het beste onderwijs kunnen maken voor jullie leerlingen.

Veranderingen in de maatschappij hebben invloed op de rol van onderwijsprofessionals en vragen om reacties van schoolorganisaties. Dat leidt  tot nieuwe samenwerkingsvormen, anders organiseren, de inzet van vakexperts en flexibele roosters. De samenstelling van teams verandert, er ontstaan nieuwe rollen. Hoe beweeg jij je binnen dit veranderende onderwijs? Wanneer voel jij ruimte voor loopbaanregie? Wat heeft jou geholpen regie te nemen of wat heb je nodig om dit te kunnen? Loopbaanregie gaat daarbij niet alleen over doorgroeien naar nieuwe rollen, maar ook over het vinden van mogelijkheden tot groei binnen de rollen.

Er zijn suggesties uit theoretische inzichten en toolboxen over duurzame inzetbaarheid en loopbaanregie. De vraag die daarbij vaak blijft hangen is: hoe organiseer je dat binnen de kaders van je rol? Waar begin je, en hoe kan je vanuit waar je nu staat daar naar toewerken? En hoe kun je aan die groei werken in verbinding met het hele team?

Op 24 januari voert Ria de Gooijer graag met jou het gesprek hierover. In het project Duurzaam Docentschap zijn we bezig dit gesprek ook in besturen te starten. We gaan er daarbij vanuit dat de verschillende rollen in een organisatie elkaar nodig hebben om echt werk te kunnen maken van loopbaanregie. Daarom zijn voor deze workshop ook alle onderwijsprofessionals die ín en/of buiten de klas werken, beginnend of heel ervaren, van harte uitgenodigd om deel te nemen aan het gesprek.

In de workshop worden toolboxen gedeeld die inzicht geven in de breedte van mogelijke loopbaanpaden en zullen we voorbeelden uitwisselen van scholen die stappen zetten met ‘anders organiseren’. Na afloop van de workshop heb je concrete materialen om verder over na te denken of om het gesprek in je eigen omgeving mee te starten.”

Workshop 3: Diet en Jan: leven en liefde in oorlogstijd

Peter Barendregt, oud-docent geschiedenis bij het Johan de Witt gymnasium, biedt bij de Meet Up van woensdag 24 januari een workshop over Diet en Jan Kloos. In de workshop is er aandacht voor de vraag hoe je in je klas het gesprek over oorlog en vrijheid kunt voeren rondom 4 en 5 mei. Naast docenten voortgezet onderwijs worden ook leerkrachten groep 7-8 basisonderwijs en mbo van harte uitgenodigd.

Peter: ‘In de workshop “Diet en Jan: leven en liefde in oorlogstijd” staat uniek nieuw lesmateriaal (werkschrift en website) voor het VO over de Tweede Wereldoorlog centraal.

Dina (Dientje, Diet, Doesjka) Barendregt zag, net 16 jaar, vanuit Dordrecht samen met haar vader het bombardement op Rotterdam op 14 mei 1940 en besloot in verzet te komen. Ze trad op tijdens illegale huisconcerten bij Joodse Dordtenaren, verspreidde verzetskranten en regelde adressen en bonkaarten voor onderduikers. Ondertussen behaalde zij haar gymnasium B diploma en een jaar later het Staatsexamen gymnasium A.
In 1944 werd ze verliefd op Jan (Janosj) Kloos, met wie zij samen spioneerde door Duits geschut op het Eiland van Dordrecht in kaart te brengen. Enkele dagen na hun huwelijk werden ze opgepakt en opgesloten in de strafgevangenis in Utrecht. Jan werd door de Nazi’s gefusilleerd, Diet kwam vrij en zette haar activiteiten in het verzet voort. Toen de bevrijding kwam was zij een 20-jarige weduwe.

Scholiere in verzet – Liefde in oorlogstijd – Herinnering, en de nalatenschap van Diet, een koffer met origineel materiaal aan documenten, foto’s en objecten, waren het uitgangspunt voor 65 vierdeklassers van het Johan de Witt-gymnasium. Met als doelstelling het maken van een werkschrift, een website en een tentoonstelling. Want we willen, als onderzoekers en docenten, het verhaal van vrijheid en vrede doorgeven, maar wel door leerlingen te bevragen op inhoud en presentatie. Dat hebben we gedaan door hen in te zetten in het proces van onderzoeken, de keuze van beelden, didactiek en vormgeving. Wat spreekt jou aan, hoe gebruiken we het materiaal, wat is de boodschap?

De deelnemende leerlingen gaven achteraf aan dat ze het heerlijk vonden om zelf onderzoek te mogen doen met origineel materiaal, maar toch ook wel spannend omdat de gebruikelijke structuur ontbrak; ze moesten gaandeweg ontdekken welke zinvolle bijdrage te leveren aan werkschrift, website en tentoonstelling en allerlei keuzes maken over betrouwbaarheid, zeggingskracht en bruikbaarheid van het materiaal. Gaande het proces werden ze steeds enthousiaster, vooral toen het duidelijk werd dat er onder hun handen een professioneel vormgegeven werkschrift en website ontstonden. Bij de lancering daarvan op school, tijdens een avond voor de leerlingen, hun ouders en docenten, liepen ze als pauwen zo trots rond en vertelden honderduit over hun bijdrage aan het geheel. Een glimp daarvan hoort u in de podcast op de website: www.dietkloos.nl

In deze workshop wordt het materiaal gepresenteerd, met de achtergronden van het ontstaan ervan. Vervolgens ga ik graag in gesprek over de vraag: hoe is dit materiaal te gebruiken in de les? En we eindigen met een kort overzicht van de geplande activiteiten in het kader van Diet Kloos 100.”

Workshop 4: Geletterdheid en leesbevordering

Geert Vermeegen, onderwijsadviseur PO lezen, en Marjan de Rijke, docent Engels, gaan tijdens de Meet Up graag in gesprek over hoe scholen en verschillende organisaties kunnen bijdragen aan geletterdheid en leesbevordering.

Vanuit zijn masterstudie aan de universiteit van Canterbury rondom the braided river theory deelt Geert graag zijn ervaring en kennis samen met Marjan die een ruime ervaring heeft als docent op het Emmauscollege.

Samen met deelnemers gaan ze in gesprek over de vraag: hoe ver gaat de cirkel van invloed van de school als het aankomt op taal- en leesontwikkeling? Welke lessen leren we uit onderzoek en de praktijk?

Geert en Marjan trekken samen op met andere onderwijsmakers binnen Rotterdam onder de noemer: Heel Rotterdam leest. Wil je jouw ervaring met effectieve aanpakken delen? Heb je vragen over geletterdheid en leesbevordering? Doe dan mee met het gesprek over wat werkt.

Je bent van harte uitgenodigd als leraar, leraarondersteuners, onderwijsassistent en opleider om aan het gesprek deel te nemen. Het gesprek richt zich op geletterdheid en leesbevordering van basis- tot hoger onderwijs.

De volgende Meet is 078 en 010 samen en wel in het Nationaal Onderwijsmuseum!

Op woensdag 24 januari 2024 organiseren we de volgende Meet Up. Het recept is hetzelfde als de eerdere Meet Ups. We geven onderwijsprofessionals het podium met inspirerende voorbeelden van projecten, vakken, leergebieden, buitenschools leren, vernieuwende didactiek, pedagogiek, samenwerkingen, inzet van technologie e.d. Doel van de avond is als betrokkenen bij onderwijs kennis te maken met het onderwijs van elkaar. Iedereen die in of met het onderwijs werkt (van basis- tot hoger onderwijs), is van harte welkom. En zeker ook bijna-collega’s, studenten van de verschillende opleidingen voor het onderwijs. De Meet Up van 24 januari organiseren we voor een keer samen met onze collega’s van Meet Up 010. En we mogen de avond aanbieden op de onderwijsplek bij uitstek. Het Nationaal Onderwijsmuseum in Dordrecht! De komende weken geven we het programma verder vorm. Tot in januari zullen we het workshopaanbod van de avond aanvullen. Op de avond zelf kun je een keuze maken. Heb je zelf, of heeft een collega, een parel van een klein of groter project, nieuw vak, etc. in je school georganiseerd, laat het ons weten via meetup078@gmail.com. We geven mooie onderwijsverhalen graag een plek tijdens de Meet Up! De aanvangs- en eindtijd volgt nog. Vanaf 1 november kun je op de website aanmelden voor de avond!

Nederland, Dordrecht, 15-06-2015 Onderwijs Museum Het gebouw De Holland Sybold van Ravesteijn foto: Ronald van den Heerik

Geslaagde Meet Up bij de Dordrecht Academy

Woensdag 4 oktober organiseerden we met Meet Up 078 een mooie nieuwe onderwijsavond! Verschillende onderwijscollega’s vertelden over een thema dat hun na aan het hart ligt en deelden hun kennis met deelnemers. Deelnemers konden in gesprek over educatieve partnerschappen, digitale geletterdheid, internationalisering, SCRUM in de klas en Lesson Study. Het was een avond die voor deelnemers veel nieuwe ideeën opleverde. Deze keer mochten we te gast zijn bij Dordrecht Academy in hun mooie nieuwe gebouw. Tijdens het programma konden deelnemers een kijkje nemen in hun mooie Kopgebouw. Hartelijk dank aan de Dordrecht Academy voor de gastvrijheid en aan de workshopaanbieders voor hun mooie bijdragen!

Nieuwe Meet Up 078 op 4 oktober: meld je aan!

Op woensdag 4 oktober organiseren we een Meet Up 078 in het Kopgebouw. Je vindt het Kopgebouw aan de Leerparkpromande 40 (3312 KW) in Dordrecht. We gaan een podium vol inspiratie uit de Drechtsteden bieden. We hopen dat je er bij bent!

Vanaf 18.45 uur is de inloop. Om 19.00 uur starten we de avond (mét een kijkje in het mooie gebouw) waarna je van 19.30 tot 21.00 uur kunt deelnemen aan twee workshops van je keuze. In ronde 1 heb je de keuze uit Educatieve partnerschappen en Scrum in de klas. In ronde 2 kun je kiezen uit Internationalisering en Lesson Study. Heb je zin om je wat langer in een thema te verdiepen: er is ook de mogelijkheid om je 90 minuten te verdiepen in digitale geletterdheid. Van 21.00 uur tot 21.30 uur is er gelegenheid om na te praten over de workshop en te netwerken.

AANMELDINGSFORMULIER

Meld je nu aan! Op het aanmeldingsformulier kun je de workshop(s) van jouw keuze aangeven. KLIK HIER OM AAN TE MELDEN.

Onderaan dit bericht vind je de beschrijving van de verschillende workshops.

We hopen je te mogen ontmoeten op de komende Meet Up 078!

Je kunt bij deze meet up kiezen uit de workshops:

 • Internationalisering
 • Digitale geletterdheid
 • Educatieve partnerschappen
 • Scrum in de klas
 • Lesson Study

Internationalisering verzorgd door Marianne Corvers-Knook en Kitty van Haperen, docent bij Da Vinci College Dordrecht.

Marianne en Kitty: “Onze samenleving is multicultureel en de arbeidsmarkt wordt steeds internationaler. Hoe bereiden we onze jongeren voor op een internationale/multiculturele samenleving en werkveld? En dan op een wijze dat dit duurzaam is binnen ons onderwijs? Build@Home geeft je tools om jongeren (maar ook ouderen 😉 ) internationaal competent(er) te maken zónder dat je hiervoor hoeft te reizen. In een aantal stappen maken we je bewust van hetgeen er al gedaan wordt binnen het onderwijs en hetgeen je graag zou willen bereiken. Build@Home geeft je praktische tools en voorbeelden zodat jij dit ook kan realiseren; van basisonderwijs tot hbo en alles daartussen. Ben je nieuwsgierig? Meld je dan aan!”

Digitale geletterdheid verzorgd door Diana van Veen, lectoraat Teaching, Learning & Technology (Hogeschool Inholland)

Diana: “Digitale geletterdheid is tegenwoordig een van de basisvaardigheden die leerlingen moeten beheersen en krijgt steeds meer aandacht in het PO-programma. Waarom is digitale geletterdheid eigenlijk belangrijk? Hoe kun je omgaan met de uitdaging van het integreren van een nieuw leergebied in een al vol programma? Hoe zorg je ervoor dat digitale geletterdheid aan bod komt zonder dat dit ten koste gaat van andere leergebieden? Hoe ga je aan de slag met digitale geletterdheid? Hoe zorg je ervoor dat het ook echt bijdraagt aan de toekomstige ontwikkeling van leerlingen? Het lectoraat Teaching, Learning & Technology biedt gratis aan een aantal scholen de workshop ‘Digitale geletterdheid: ontwerpen van onderwijs’ aan. Tijdens deze workshop maakt u kennis met enkele basisbegrippen rondom digitale geletterdheid en besteedt u vervolgens aandacht aan het ontwikkelen van een lesplan dat direct in de praktijk kan worden toegepast. Na de workshop kunt u dus direct aan de slag met digitale geletterdheid in uw eigen onderwijspraktijk. Deze workshop is een must voor schoolteams die hun kennis van digitale geletterdheid willen vergroten en toepassen in de praktijk.”

Educatieve partnerschappen verzorgd door Özlem Sarac, begeleider zij-instromers bij Hogeschool Rotterdam en onderwijsadviseur

Özlem: “LEERZE is ontstaan vanuit de behoefte om diverse doelgroepen te begeleiden met het leren leren. Leerlingen, onderwijsprofessionals, maar ook educatieve partners zoals ouders. LEERZE hoe actieve leerstrategieën ingezet kunnen worden om succesvol te leren. LEERZE plezier te hebben in leren. LEERZE vooral dat leren en studiesucces een goede samenwerking van leerling – school – thuisfront is.”

Scrum in de klas verzorgd door Janet van Mil, zelfstandig procesbegeleider, projectleider en trainer

Janet: “Scrum in de klas is een krachtige methodiek om toekomstbestendig onderwijs aan te bieden. Niet alleen de vakinhoud en leerdoelen staan centraal, maar vooral de persoonlijke ontwikkeling van leerlingen. Scrum biedt een raamwerk om projectmatig en indien gewenst vakoverstijgend te werken. Waarschuwing; je moet wel je methode (deels) durven loslaten. Geschikt voor po, vo, mbo en hbo. Nieuwsgierig? Kom kennis maken met de methodiek waar ik zo fan van ben!”

Lesson Study verzorgd door Michelle Oudshoorn en Claudia Scheepers. Michelle is schoolopleider bij PCBO. Onderwijsadviseur Claudia heeft als procesbegeleider een Lesson Study begeleid rondom lessen Professioneel Handelen bij de Associate Degree Opleidingen van Logistiek en van Integraal Bouwmanagement bij Dordrecht Academy.

Claudia: “Lesson Study is een methode om systematisch onderwijs te ontwerpen voor leerlingen of studenten met verschillende onderwijsbehoeften. In Lesson Study ontwerpen docenten samen een les. Van tevoren bedenken de docenten wat ze willen veranderen in hun lessen en wat voor gedrag ze willen zien bij hun leerlingen of studenten tijdens de les. Op basis hiervan bedenken ze didactische interventies en ontwerpen ze een les gedetailleerd. Eén docent geeft vervolgens deze les en andere docenten uit het ontwikkelteam kijken tijdens deze les wat de leerlingen of studenten feitelijk doen tijdens de les. Na de les interviewen de observatoren de leerlingen en studenten en bespreken ze samen de les na. Daarna geeft één van de andere docenten de aangepaste les nog een keer. Uit onderzoek naar Lesson Study blijkt dat de methode bijdraagt aan het verbeteren van de docentvaardigheden en het competentiegevoel. Lesson study draagt daarnaast bij aan het vergroten van het schoolsucces van leerlingen of studenten.”

Belangrijk bericht over uitstel Meet Up 078 van 24 mei

Beste deelnemers,

Dank voor je belangstelling en aanmelding voor de MeetUp078-bijeenkomst. Helaas hebben we op basis aan het aangemelde aantal deelnemers moeten besluiten de Meet Up van woensdag 24 mei in de Koningstraat niet door te laten gaan.

We willen je alvast wel laten weten dat we 4 oktober (bijna Dag van de leraar!) en 24 januari (Nieuwjaar!) twee Meet Ups zullen organiseren. Via onze website en social media zullen we na de zomervakantie nader berichten over de oktober Meet Up.

We hopen je dan te ontmoeten!

Met vriendelijke groet,
Gale, Claudia, Pieter, Brechje, Özlem en Dineke